Giảm thuế xe nhập từ ASEAN từ 1.1.2017: Đại gia ôtô nội rục rịch bớt lắp, tăng nhập

Trong lúc Toyota xác nhận dần bỏ lắp ráp chuyển sang nhập xe, nhiều liên doanh khác cho biết vẫn đổ tiền sản xuất xe tại Việt Nam.
Trong lúc Toyota xác nhận dần bỏ lắp ráp chuyển sang nhập xe, nhiều liên doanh khác cho biết vẫn đổ tiền sản xuất xe tại Việt Nam.