Ford làm mới Focus giá dưới 700 triệu tại Việt Nam