Đổi quy chuẩn, Hà Nội tạm dừng thu phí trước bạ với xe bán tải