Đề xuất cấm xe máy ngoại tỉnh ở Hà Nội: Thêm một ý kiến ngược đời

Ảnh Đào Ngọc Cương.
Ảnh Đào Ngọc Cương.