Đẩy nhanh quá trình đổi giấy phép lái xe, hoàn tất trước 31.12