Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dân Việt chi gần 1,6 tỉ đô nhập hơn 70.000 ôtô