Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Cuộc đua” đảm bảo chỉ số đúng giờ tại sân bay Nội Bài