“Cuộc đua” đảm bảo chỉ số đúng giờ tại sân bay Nội Bài