Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuộc chiến cầu Việt Trì chính thức ngã ngũ

Cầu Việt Trì, Phú Thọ sẽ cho phép ô tô dưới 7 chỗ lưu thông từ 20.8.
Cầu Việt Trì, Phú Thọ sẽ cho phép ô tô dưới 7 chỗ lưu thông từ 20.8.