Chốt giá 45 triệu, cơ hội nào cho lính mới Yamaha NVX?