Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cấm xe trên 7 chỗ ngồi lên Sapa do mưa lũ và sạt lở