Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Bơi giỏi”, phí thấp, Chevrolet Colorado sẽ ăn khách ở Sài Gòn?