Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bài toán nhân sự của Vietjet khi mạnh tay sắm máy bay