Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vẫn rối như thi cử