Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu, xe vẫn húc nhau