Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỷ lục giữ 10 năm