Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đoàn tàu chuyển bánh