Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Coi chừng hà bá!