Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyện “thảm đỏ”