Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cao hơn người thường!