Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cả làng karaoke nhìn mà soi