Y tế xã cùng công an Đà Nẵng băng rừng đêm giúp sản phụ vượt cạn

Y tế xã cùng công an Đà Nẵng băng rừng đêm giúp sản phụ vượt cạn. Ảnh: BĐ
Y tế xã cùng công an Đà Nẵng băng rừng đêm giúp sản phụ vượt cạn. Ảnh: BĐ
Y tế xã cùng công an Đà Nẵng băng rừng đêm giúp sản phụ vượt cạn. Ảnh: BĐ
Lên top