Y bác sĩ Đà Nẵng ở khu cách ly, “nhường Tết” cho đồng nghiệp

Y bác sĩ Đà Nẵng ở khu cách ly, “nhường Tết” cho đồng nghiệp. Ảnh: TT
Y bác sĩ Đà Nẵng ở khu cách ly, “nhường Tết” cho đồng nghiệp. Ảnh: TT
Y bác sĩ Đà Nẵng ở khu cách ly, “nhường Tết” cho đồng nghiệp. Ảnh: TT
Lên top