Việt Nam đâu chỉ có chiến tranh và phở

Nguyễn Thị Thu Thủy tại sân vận động MCG
Nguyễn Thị Thu Thủy tại sân vận động MCG
Nguyễn Thị Thu Thủy tại sân vận động MCG
Lên top