Vị Thiếu tướng 20 năm vận động xây cất hơn 1.000 căn nhà cho đồng đội

Lên top