Vận động người dân không đốt vàng mã để dành tiền làm việc thiện

Với mô hình “Không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện” và nhiều thành tích khác, CCB Hoàng Thị Hồng Thơm được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen.
Với mô hình “Không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện” và nhiều thành tích khác, CCB Hoàng Thị Hồng Thơm được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen.
Với mô hình “Không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện” và nhiều thành tích khác, CCB Hoàng Thị Hồng Thơm được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen.
Lên top