Tuổi trẻ Thủ đô lan tỏa “Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện”

Cuộc thi nhằm lan tỏa thông điệp về Bầu cử an toàn - Chống dịch hiệu quả. Ảnh từ clip
Cuộc thi nhằm lan tỏa thông điệp về Bầu cử an toàn - Chống dịch hiệu quả. Ảnh từ clip
Cuộc thi nhằm lan tỏa thông điệp về Bầu cử an toàn - Chống dịch hiệu quả. Ảnh từ clip
Lên top