Trưởng bản Vân Kiều 4 lần hiến đất xây trường học

Ngôi trường được xây dựng trên mảnh đất rộng 1.500m2 do ông Hồ Hơn hiến tặng. Ảnh: H.L
Ngôi trường được xây dựng trên mảnh đất rộng 1.500m2 do ông Hồ Hơn hiến tặng. Ảnh: H.L
Ngôi trường được xây dựng trên mảnh đất rộng 1.500m2 do ông Hồ Hơn hiến tặng. Ảnh: H.L
Lên top