Trồng vườn trên cát, gieo mầm vào tâm hồn trẻ khuyết tật

Những người dựng vườn trên cát, gieo mầm vào tâm hồn trẻ khuyết tật. Ảnh: GreenViet
Những người dựng vườn trên cát, gieo mầm vào tâm hồn trẻ khuyết tật. Ảnh: GreenViet
Những người dựng vườn trên cát, gieo mầm vào tâm hồn trẻ khuyết tật. Ảnh: GreenViet
Lên top