"Tôi không nhớ đã hiến máu bao lần nhưng luôn sẵn sàng khi có cơ hội"

Lên top