Tình nguyện làm "cô giúp việc", đi chợ không công cho 54 gia đình cách ly

Những “cô giúp việc” đi chợ không công cho 54 hộ gia đình cách ly. Ảnh: TT
Những “cô giúp việc” đi chợ không công cho 54 hộ gia đình cách ly. Ảnh: TT
Những “cô giúp việc” đi chợ không công cho 54 hộ gia đình cách ly. Ảnh: TT
Lên top