Tiền, vàng trong quà cứu trợ: Người già, trẻ nhỏ đều tìm cách trả lại

Chiếc áo cũ có số tiền 5 triệu đồng mà 2 học sinh phát hiện. Ảnh: NVCC.
Chiếc áo cũ có số tiền 5 triệu đồng mà 2 học sinh phát hiện. Ảnh: NVCC.
Chiếc áo cũ có số tiền 5 triệu đồng mà 2 học sinh phát hiện. Ảnh: NVCC.
Lên top