Tiệm cắt tóc di động miễn phí đi khắp vùng khó khăn

Lê Văn Vững (ngoài cùng, bên trái) hướng dẫn cho các học viên của mình. 
Ảnh: N.Tri
Lê Văn Vững (ngoài cùng, bên trái) hướng dẫn cho các học viên của mình. Ảnh: N.Tri
Lê Văn Vững (ngoài cùng, bên trái) hướng dẫn cho các học viên của mình. Ảnh: N.Tri
Lên top