Thượng úy tìm lại tài sản cho thanh niên bị quên khi đi chơi Valentine

Thượng úy Tuấn trao trả chiếc điện thoại cho Tú. Ảnh: D.H.
Thượng úy Tuấn trao trả chiếc điện thoại cho Tú. Ảnh: D.H.
Thượng úy Tuấn trao trả chiếc điện thoại cho Tú. Ảnh: D.H.
Lên top