Thầy giáo Tây "thất nghiệp" kêu gọi ủng hộ người bạn Việt giúp người nghèo

Percy Smith (phải) đang là thầy giáo dạy tiếng Anh. Ảnh: Thanh Vũ
Percy Smith (phải) đang là thầy giáo dạy tiếng Anh. Ảnh: Thanh Vũ
Percy Smith (phải) đang là thầy giáo dạy tiếng Anh. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top