Thầy giáo nặng lòng với vùng cao kể về ước mơ xây nhiều lớp học cho trẻ nhỏ

Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ (40 tuổi) gần 20 năm cắm bản xây trường, xây lớp cho học sinh vùng cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ (40 tuổi) gần 20 năm cắm bản xây trường, xây lớp cho học sinh vùng cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ (40 tuổi) gần 20 năm cắm bản xây trường, xây lớp cho học sinh vùng cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top