Thầy giáo hiến đất xây nhà cho học trò nghèo

Thầy Hưng và hai mẹ con bà Hạnh được thầy giúp vận động tiền và hiến đất xây nhà. Ảnh: S.H
Thầy Hưng và hai mẹ con bà Hạnh được thầy giúp vận động tiền và hiến đất xây nhà. Ảnh: S.H
Thầy Hưng và hai mẹ con bà Hạnh được thầy giúp vận động tiền và hiến đất xây nhà. Ảnh: S.H
Lên top