Thầy giáo "cõng loa" đi khắp ngõ phố tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Thầy giáo Nguyễn Văn Quyết "cõng loa" đi các ngõ ngách tuyên truyền người dân phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Thầy giáo Nguyễn Văn Quyết "cõng loa" đi các ngõ ngách tuyên truyền người dân phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Thầy giáo Nguyễn Văn Quyết "cõng loa" đi các ngõ ngách tuyên truyền người dân phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Lên top