Thầy cô giáo Đà Nẵng góp hơn 160 triệu giúp học sinh, đồng nghiệp vùng lũ

Thầy cô giáo Đà Nẵng góp hơn 160 triệu giúp học sinh, đồng nghiệp vùng lũ. Ảnh: Thuỳ Trang
Thầy cô giáo Đà Nẵng góp hơn 160 triệu giúp học sinh, đồng nghiệp vùng lũ. Ảnh: Thuỳ Trang
Thầy cô giáo Đà Nẵng góp hơn 160 triệu giúp học sinh, đồng nghiệp vùng lũ. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top