Thắp sáng điểm trường vùng cao Quảng Nam

Điểm trường mới ở thôn Cheng Tong, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam vừa được khánh thành. Ảnh: Thuỳ Trang
Điểm trường mới ở thôn Cheng Tong, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam vừa được khánh thành. Ảnh: Thuỳ Trang
Điểm trường mới ở thôn Cheng Tong, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam vừa được khánh thành. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top