“Thả dê” khắp xóm giúp nhiều gia đình thoát khó khăn

Anh Trần Vũ Phong bên một dãy chuồng nuôi dê. Ảnh: Lục Tùng
Anh Trần Vũ Phong bên một dãy chuồng nuôi dê. Ảnh: Lục Tùng
Anh Trần Vũ Phong bên một dãy chuồng nuôi dê. Ảnh: Lục Tùng
Lên top