Tặng bằng khen cho thanh niên nhặt được 50 triệu trả người đánh rơi

Tỉnh Đoàn Bình Phước tặng bằng khen cho thanh niên nhặt được 50 triệu trả người đánh rơi. Ảnh: Dương Hinh
Tỉnh Đoàn Bình Phước tặng bằng khen cho thanh niên nhặt được 50 triệu trả người đánh rơi. Ảnh: Dương Hinh
Tỉnh Đoàn Bình Phước tặng bằng khen cho thanh niên nhặt được 50 triệu trả người đánh rơi. Ảnh: Dương Hinh
Lên top