Tặng bằng khen cho "Hiệp sĩ bóng đêm" hỗ trợ người bị tai nạn ở Bình Dương

"Hiệp sĩ bóng đêm" hỗ trợ người bị tai nạn ở Bình Dương được tặng bằng khen. Ảnh: Đình Trọng
"Hiệp sĩ bóng đêm" hỗ trợ người bị tai nạn ở Bình Dương được tặng bằng khen. Ảnh: Đình Trọng
"Hiệp sĩ bóng đêm" hỗ trợ người bị tai nạn ở Bình Dương được tặng bằng khen. Ảnh: Đình Trọng
Lên top