Tấm lòng thiện nguyện của người cán bộ xã hơn 15 lần hiến máu cứu người

Anh Trần Quang Khải đã 15 lần hiến máu tình nguyện. Ảnh NVCC
Anh Trần Quang Khải đã 15 lần hiến máu tình nguyện. Ảnh NVCC
Anh Trần Quang Khải đã 15 lần hiến máu tình nguyện. Ảnh NVCC
Lên top