Sợ khỉ vàng "lười nhác", tình nguyện viên quyết đóng chốt ở Sơn Trà

Lên top