Siêu thị nghĩa tình giúp người trong cơn khốn khó

Người dân đến siêu thị tình nghĩa để nhận hàng hóa miễn phí. Ảnh: H.L
Người dân đến siêu thị tình nghĩa để nhận hàng hóa miễn phí. Ảnh: H.L
Người dân đến siêu thị tình nghĩa để nhận hàng hóa miễn phí. Ảnh: H.L
Lên top