Siêu thị 0 đồng đến với 300 hộ gia đình Đà Nẵng khó khăn vì dịch COVID-19

Siêu thị 0 đồng đến với 300 hộ gia đình Đà Nẵng khó khăn vì dịch COVID-19. Ảnh: TT
Siêu thị 0 đồng đến với 300 hộ gia đình Đà Nẵng khó khăn vì dịch COVID-19. Ảnh: TT
Siêu thị 0 đồng đến với 300 hộ gia đình Đà Nẵng khó khăn vì dịch COVID-19. Ảnh: TT
Lên top