Sau dịch bệnh, màu áo blouse trắng lại về với cộng đồng

Sau dịch bệnh, màu áo blouse trắng lại về với cộng đồng. Ảnh: Thuỳ Trang
Sau dịch bệnh, màu áo blouse trắng lại về với cộng đồng. Ảnh: Thuỳ Trang
Sau dịch bệnh, màu áo blouse trắng lại về với cộng đồng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top