Sáng kiến của thầy giáo giúp giảm thiểu rác thải nhựa

Thầy Nhân thuyết trình về mô hình hoạt động của "Refill Đây".
Thầy Nhân thuyết trình về mô hình hoạt động của "Refill Đây".
Thầy Nhân thuyết trình về mô hình hoạt động của "Refill Đây".
Lên top