Quốc Thuận và chuyện "cứu trợ" 20 phòng trọ nhiều ngày thiếu thốn, khó khăn

MC Quốc Thuận kể về hành trình cứu trợ 20 phòng trọ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MCV.
MC Quốc Thuận kể về hành trình cứu trợ 20 phòng trọ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MCV.
MC Quốc Thuận kể về hành trình cứu trợ 20 phòng trọ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MCV.
Lên top