Quầy hàng 0 đồng tặng sách vở, thực phẩm cho bà con nghèo

Quầy 0 đồng tặng sách vở, thực phẩm cho bà con nghèo. Ảnh: TT
Quầy 0 đồng tặng sách vở, thực phẩm cho bà con nghèo. Ảnh: TT
Quầy 0 đồng tặng sách vở, thực phẩm cho bà con nghèo. Ảnh: TT
Lên top